Enheter i Nordland fylkeskommune

Organisasjonskart i Nordland fylkeskommune

 

Ansvarlig

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder