Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

Kolarctic inviterer deg til å komme med dine innspill til programmet som skal være med å styrke regionen vår i perioden 2021-2027.

Nå etterlyser Interreg dine innspill til hvilke temaer og arbeidsområder som kan bidra til å styrke regionen vår.

Koronapandemien gjør at mange arrangement blir flyttet til den digitale scenen. Det gjør at flere internasjonale arrangement blir tilgjengelig for flere mennesker. Nord-Norges Euruopakontor serverer her noen av de mest interessante arrangementene i Brüssel som du kan melde deg på digitalt i høst

 Fylkesråd Linda Helén Haukland (KrF) gir tommelen opp for nordisk prosjekt som skal hindre at nyutdannede sykepleiere «møter veggen» og forlater yrket.

 Har du lyst på en utfordrende, internasjonal, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord -Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra 1. september 2020 til 30. juni 2021.

 EU’s naboskapsprogram Kolarctic holder informasjonsmøte i Bodø 26. februar.

Den syvende og siste utlysningsrunden for Nordisk Periferi og Arktis-programmet (NPA) er nå åpen.

 

 

 

 

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor profesjonell urfolkskultur å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av urfolkskulturen i Barentsregionen.

Illustrasjonsbilde

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scene­kunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen.

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Rådgiver Internasjonalt kontor
Zdenek Dvorak
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor