Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

- På vegne av Nordland fylkeskommune vil jeg gratulere lead partner Universitetet i Venezia ved Roberto Pastres og Salten Havbrukspark ved Johan Johansen for et glimrende utført arbeid med å få finansiert EU-prosjektet GAIN (Green aquaculture intensification).

Lakseoppdrett, avfallshåndtering, sikkerhet/beredskap og utdanning er noen av temaene på agendaen for den russiske delegasjonen som nå besøker Nordland, anført av guvernør Alexander Drozdenko.

Eldrerådet drar til Murmansk for å lære om den samiske urbefolkningen og eldre generelt i Murmanskområdet. Og for å foreslå en felles konferanse til neste år.

Bodø kommune får et tilskudd på to millioner kroner til gjennomføring av den internasjonale plankonferansen ISOCARP 2018.

Fristen for å sende søknader om prosjektstøtte fra NORA er 5. mars.

Søk Presidentprogrammet og få en unik opplevelse av russisk samfunns- og arbeidsliv. Hospiteringen foregår i perioden 18.- 29. april 2018 . Søknadsfristen er fredag 8. februar.

I prosjektet "AnimalSense" samarbeider forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge, Sverige og Finland for å utvikle teknologi som kan hindre påkjørsel av rein og sau langs vei og jernbane.

 

Interregprosjektet “Transalgae” ble nylig tildelt The Arctic Project Award 2017.

Kåringen omfatter flere interregprogrammer, og aktører fra Nordland er med i nominerte prosjekter.

Interreg Nord  arrangerer den 15. og 16. november i Luleå, Sverige en konferanse om grenseløse muligheter i Arktis.

 

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder Internasjonalt kontor
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor