Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

Ny utlysning av midler til å etablere prosjekt. Søknadsfrist 21. des. 2018.

 

De norske nasjonale programmidlene til prosjektfinansiering nærmer seg slutten. Dette kan dermed bli siste mulighet for norske partnere til å delta i programmet i denne programperiode.

Interreg-prosjektet FAMNA har som mål å redusere bestanden av villmink i de mest minkutsatte deler av Nordland, Vesterbotten og Østerbotten.

 

- På vegne av Nordland fylkeskommune vil jeg gratulere lead partner Universitetet i Venezia ved Roberto Pastres og Salten Havbrukspark ved Johan Johansen for et glimrende utført arbeid med å få finansiert EU-prosjektet GAIN (Green aquaculture intensification).

Lakseoppdrett, avfallshåndtering, sikkerhet/beredskap og utdanning er noen av temaene på agendaen for den russiske delegasjonen som nå besøker Nordland, anført av guvernør Alexander Drozdenko.

Eldrerådet drar til Murmansk for å lære om den samiske urbefolkningen og eldre generelt i Murmanskområdet. Og for å foreslå en felles konferanse til neste år.

Bodø kommune får et tilskudd på to millioner kroner til gjennomføring av den internasjonale plankonferansen ISOCARP 2018.

Fristen for å sende søknader om prosjektstøtte fra NORA er 5. mars.

Søk Presidentprogrammet og få en unik opplevelse av russisk samfunns- og arbeidsliv. Hospiteringen foregår i perioden 18.- 29. april 2018 . Søknadsfristen er fredag 8. februar.

I prosjektet "AnimalSense" samarbeider forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge, Sverige og Finland for å utvikle teknologi som kan hindre påkjørsel av rein og sau langs vei og jernbane.

 

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder Internasjonalt kontor
Zdenek Dvorak
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor