Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) består av Kyst-Norge, Færøyene, Island og Grønland. Nå er NORAs årsrapport for 2013 kommet.

 

Regjeringen vil at norske aktører deltar i EU programmet Erasmus+ om studiemobilitet og prosjektsamarbeide.

 

Fremdeles lov å støtte regionale flyplasser med underskudd.

 

I forrige uke besøkte H.K.H. kronprins Haakon Bodø-studenter i St.Petersburg. Se rapporten fra St.Petersburg.

Brusselkontoret har laget en ny uttalelse angående EU`s arktiske politikk. Man tar opp flere tema, blant annet om olje-og gassvirksomheten i europeisk Arktis.

 

Bilde av norske penger

Nord-Norge kan motta regional investeringsstøtte fram til 2021.

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll vil ha et mer praktisk samarbeid med Russland. I går møtte han guvernøren i Leningrad Oblast Alexander Drozdenko i St.Petersburg. 

Vil du bli kjent med russisk arbeidsliv og treffe kolleger fra vår store nabo i Øst? Da kan KS hospitantordning være noe for deg. 

Erasmus + er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport for 2014-2020 . For første gang vil det gi støtte til utveksling innen idrett.

 

20. mars 2014 i København er det seminar om søknadsskriving for hovedprosjekt i den nye programperioden for Nordlig periferi og arktis 2014-2020.

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder Internasjonalt kontor
Zdenek Dvorak
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor