Infoseminar om EØS-midlene til kultursamarbeid - 25. Februar 2019

Ønsker du å jobbe mer internasjonalt? Nå lanseres ny programperiode for EØS-midlene og til sammen 177 millioner euro skal gis prosjekter innen kultur- og kulturminnesektoren.

Klikk for stort bilde

Ved å delta i EØS-prosjekter får norskeaktører en unik mulighet til å samarbeide med kolleger i andre land og
potensialet for faglig utbytte er stort.
Bli derfor med på inspirasjonsseminar for å høre mer om hvordan du kan delta i et EØS-prosjekt. Det vil blant annet bli gitt informasjon om:
- EØS-midlene og kulturprogrammet
- Mulighetene for deltakelse i kultur- og kulturminneprosjekter
- Eksempler på tidligere prosjekter fra din region
- Tips til søknadsprosessen
- Hvordan du rent praktisk går fram for å opprette et
partnerskap

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding gjøres senest 18. februar via denne linken.