Nå kan man søke midler til forprosjekt som inkluderer partnere i Nord-Norge og Vest-Russland.

 

Europakart

Utenriksdepartementet lyser ut midler til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale Europa politiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa i 2014. 

EØS-midlene (1,8 mrd i denne perioden)  er en av mulighetene  for aktører fra Nordland til å delta i internasjonalt samarbeid.  Regjeringen har nå laget en god og praktisk guide for hvordan man skal gå fram. Den er nyttig for de som tenker internasjonale prosjekter også knyttet til Interreg 2014-2020

Nordland fylkeskommunes prosjekt LOCFOOD skal bidra til å forbedre regional politikk og strategier for småskala mat- og opplevelsesbedrifter, og fremme entreprenørskap og bedriftsutvikling i denne viktige delen av lokalt næringsliv. I prosjektet deltar 13 partnere fra til sammen 9 land.

 

Botnia-Atlantica programmet utlyser forprosjektmidler. 

Trond Haukanes er ansatt som ny direktør ved Nord-Norges Europakontor.