Nå kan man søke midler til forprosjekt som inkluderer partnere i Nord-Norge og Vest-Russland.

 

Europakart

Utenriksdepartementet lyser ut midler til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale Europa politiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa i 2014. 

Nordland fylkeskommunes prosjekt LOCFOOD skal bidra til å forbedre regional politikk og strategier for småskala mat- og opplevelsesbedrifter, og fremme entreprenørskap og bedriftsutvikling i denne viktige delen av lokalt næringsliv. I prosjektet deltar 13 partnere fra til sammen 9 land.

 

Botnia-Atlantica programmet utlyser forprosjektmidler. 

Trond Haukanes er ansatt som ny direktør ved Nord-Norges Europakontor. 

 

 

- Det er nødvendig at de regionale programmene i nordområderne arbeider mere sammen omkring den felles arktiske dimension.