- Det er nødvendig at de regionale programmene i nordområderne arbeider mere sammen omkring den felles arktiske dimension.

 

Det er stilling ledig som rådgiver ved Nord-Norges Europakontor. 

 

Nord-Norges Europakontor søker ny direktør.

 

Kommunaldepartementet, i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, arrangerer 19. mars et seminar om "Den arktiske dimensjon - en ny driver i internasjonalt regionalt samarbeid".

 

Logo NPP

Nå kan man søke midler til forprosjekt i Nordlig Periferi-programmet.

Torsdag 24. januar 0900-1100 arrangerer Interreg Nord og Interreg Nordlig periferi sammen med Nordland fylkeskommune infomøte på Universitetet i Nordland.