Fylkesrådsleder Odd Eriksen, som representant for en av de tre eierne, er med i styret for Nord-Norges Europakontor. Bestillingsbrevet fra de tre eierne for 2013 er nå klart.

NPP-logo

På møte I Nordlig Periferi-programmet i november fikk Norge betydelig gjennomslag for at det nye Interreg V programmet Nordlig Periferi 2014-2020 skal få en klar arktisk profil.

Arkitekturbilde av deler av Eu-parlamentet.

BRUSSEL: EUs andre kommunikasjon om Arktis kom i juni 2012; et langt bedre dokument enn det første fra 2008.