Arktis mer enn is og hav

BRUSSEL: EUs andre kommunikasjon om Arktis kom i juni 2012; et langt bedre dokument enn det første fra 2008.

Fortsatt dreier mye seg om Arktisk Råd, og det er visse kunnskapshull blant europeerne om nordområdene og særlig nordnorske forhold. Fylkesrådsleder Odd Eriksen og hans to nordnorske kolleger har gjennom Brusselkontoret sendt høringsinnspill til EU.

Blant annet bør enhver politikk EU lager for regionen, være myntet på å bidra til vekst og utvikling i regionen. Det er også viktig å gå i dialog med de som bor i det området man ønsker å lage en politikk for, både regionale myndigheter og urfolksrepresentanter.

Kompetanse er også viktig, særlig innenfor olje- og gassnæringen, sjømatindustrien og mineralsektoren og kystturisme.  EU bruker store ressurser på forskningsprogrammer i nord, og de nordnorske fylkene understreker at vi har gode forskermiljøer i landsdelen som bør involveres i slike forskningsprosjekter.

Uttalelsen fra de tre nordnorske fylkene gjennom Nord - Norges europakontor er vedlagt i sin helhet. (PDF, 657 kB)