Arktisk dialog mellom NORA og regionale EU-programmer

 Klikk for stort bildeFra møtet i Bodø. Torkil Marsdal Hanssen

 

- Det er nødvendig at de regionale programmene i nordområderne arbeider mere sammen omkring den felles arktiske dimension.

 

 Det sa Arve Skjerpen, fagdirektør i e Kommunal- og regionaldepartement (KRD), da han skulle sammenfatte seminaret The Arctic Dimension - a new driver in international regional cooperation, som ble holdt i Bodø, den 19. mars 2013.

NORA, Arktisk samarbeidsprogram, NPP, Barentssekretariatet, Østersøprogrammet, Kolarctic-programmet, Karelia-programmet samt representanter fra EU-kommissionen, Norges delegasjon i EU, Grønland, Finland, Russland og Skottland deltok.

NORA har siden organisasjonen ble etableret i 1996 arbeidet i Arktis og med arktiske projekter. I kraft af NORA-regionens geografiske beliggenhet, skriver OECD i sin Territorial Review of the NORA Region (2011) at "the NORA Region occupies a strategic position between Europe and North-America, as an entryway to the Arctic." NORA er derfor en potentiel arena for et styrket arktisk samarbejde.

NORA har 17 år med direkte arktisk erfaring, meget tett kontakt med lokale aktører, mulighet for å gi støtte til private virksomheter og er dertil et smidig og ubyråkratisk utviklingsprogram.

- Det gør NORA til en unik partner i et større international regionalt samarbeide om arktiske problemstillinger, sa Lars Meling, projektkoordinator for NORA, på seminaret.

Det var KRD og Nordland Fylkeskommunes internasjonale kontor som hadde invitert NORA, de andre regionale programmene og de ulike representantene til Bodø. Arrangementets formål var å undersøke hvordan de ulike organene kan utfylle og styrke hverandre i arbeidet med regional utvikling i Arktis.