Bestillingen til Brussel-kontoret for 2013 klar!

Fylkesrådsleder Odd Eriksen, som representant for en av de tre eierne, er med i styret for Nord-Norges Europakontor. Bestillingsbrevet fra de tre eierne for 2013 er nå klart.

Kontoret skal bidra til å styrke det internasjonale engasjementet i nord. Det innebbærer å fremme Nord – Norges interesser overfor de europeiske institusjonene og bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. Videre å utnytte mulighetene som EU og EØS-avtalen gir.

Internasjonalt kontor er kontaktpunktet for Brusselkontoret i Nordland.

Last ned bestillingsbretil Nord-Norges Europakontor fra Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner 2013. (PDF, 155 kB)