Den arktiske dimensjon

 

Kommunaldepartementet, i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, arrangerer 19. mars et seminar om "Den arktiske dimensjon - en ny driver i internasjonalt regionalt samarbeid".

 

Klikk for stort bilde

Seminaret holdes på Universitetet i Nordland som et sidearrangement under Nordområdesenterets "Arctic Dialogue".

De utfordringer og muligheter som finnes i Arktis har blitt et viktig argument for internasjonalt regionalt samarbeid i nord.

En smart, bærekraftig og inkluderende utvikling i Arktis kan best vedlikeholdes og styrkes ved å fremme og finansiere gode utviklingsprosjekter. Prosjektstøtte kan blant annet gis fra nasjonale regionale utviklingsprogrammer og europeiske territorielle samarbeid (Interreg).

Seminaret vil ha internasjonal deltakelse med aktører fra hele Barentsregionen samt Skottland, Grønland, Island, Nord-Irland og EU-Kommisjonen.

Se program (PDF, 695 kB)

Kontaktperson: Spesialrådgiver Ole M. Kolstad, Internasjonalt Kontor i NFK. (ole.kolstad@nfk.no)