LOCFOOD 2012-2014

Klikk for stort bildeProsjektpartnerne i Locfood fotografert under en workshop i Nord-Irland i fjor.Nordland fylkeskommunes prosjekt LOCFOOD skal bidra til å forbedre regional politikk og strategier for småskala mat- og opplevelsesbedrifter, og fremme entreprenørskap og bedriftsutvikling i denne viktige delen av lokalt næringsliv. I prosjektet deltar 13 partnere fra til sammen 9 land.

 

I tillegg til Norge er det deltakere fra: Italia, Slovenia, Sveits, Sverige, Nord-Irland, Hellas, Spania og Bulgaria. Prosjektet har fått Interreg C-finansiering og gjennomføres i 2012-2014, og er det eneste C-prosjektet i denne perioden med norsk leadpartner.

Prosjektleder er Tommy Nilsen (tommy.nilsen@nfk.no)

Aktiviteter i prosjektet er blant annet å utarbeide en «Best Practice Guide», og en kartleggingsrapport. Det skal også gjennomføres flere konferanser, studiebesøk og kunnskaps- og erfaringsutveksling. Gjennom prosjektet vil det bli gjennomført en kartlegging av eksisterende politikk i deltakerlandene og ulike faktorer som påvirker sektoren.

Erfaringer fra LOCFOOD-prosjektet vil være en sentral drivkraft i prosessen med utarbeiding av en ny strategi for lokalmat i Nordland og i samarbeidsregionene. Sluttkonferansen for prosjekt skal avvikles i Brussel høsten 2014.

For mer info, se www.locfood.no