Midler til forprosjekt

Nå kan man søke midler til forprosjekt i Nordlig Periferi-programmet.

Midlene er søkbare for de som vil lage et forprosjekt som forberedelse til et hovedprosjekt i Interreg IVB Nordlig Periferi-programmet.

Pilotprosjektene kan ha en varighet på opp til 9 måneder, og det må være minst to partnere fra to ulike land med.

Maksimalt budsjett for forprosjektene er satt til 45 000 euro, med et maksimalt støttebeløp fra programmet på 27 000 euro.
Fristen for å søke er 12. april 2013, og sekretariatet regner med at omlag 10 forprosjekter kan få øknomisk støtte. Avgjørelsen om hvem som får forprosjektmidler tas 18. juni.

Mer info og søknadsskjema