Nordlig Periferi 2014-20 får arktisk profil

På møte I Nordlig Periferi-programmet i november fikk Norge betydelig gjennomslag for at det nye Interreg V programmet Nordlig Periferi 2014-2020 skal få en klar arktisk profil.

Kommunal- og regional råd Jan Edøy i Brussel og Ole M. Kolstad fra Internasjonalt Kontor i Nordland er i skrivegruppen fra Norge for det nye programmet.

Arbeidsgruppen møtes neste gang 14 februar. Se link til videorapport fra møtet som foregikk i Derry-Londonderry i Nord-Irland.