Nye Interreg 2014-20 passer Nordland!

EU-kommisjonen la i desember fram sitt forslag til hvilke Interreg-programmer som skal være i perioden 2014-20, og hvordan geografien skal se ut.

Forslaget ble presentert av KRD sist fredag. Fra norsk og Nordlands side kan vi være godt fornøyd:

Nordland vil være med i A-programmene «Nord» og «Botnia-Atlantica» og ENP-programmet "Kola-Arctic".

Det har vært litt tvil om Botnia-Atlantica – hvor Nordland og ikke minst Helgeland er geografisk nedslagsfelt på norsk side, skal fortsette. Fylkesrådsleder Odd Eriksen har sammen med sine finske og svenske kolleger engasjert seg sterkt for en slik fortsettelse, som nå synes å være avklart. Formelt tas endelige beslutninger senere.

Når det gjelder Interreg B programmene vil Nordland fortsatt kunne være med i alle B-program som angår Norge: Østersjøen, Nordsjøen og Nordlig Perferi. Nordland fylkeskommune er norsk sekretariat for Nordlig Periferi. Dette programmet spisses - i tråd med det vi har jobbet for fra Norge – med en arktisk profil. Det nye navnet blir «Arktisk og Nord».

Endelig vil Interreg C programmet fortsatte med temaorienterte satsinger og hele Europa som geografi.

Innholdet i alle Interregprogrammene skrives i løpet av 2013.