Utlysning: Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2014

Europakart - Klikk for stort bildeEuropakart I.N. Ternett Utenriksdepartementet lyser ut midler til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale Europa politiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa i 2014. 

Det er totalt foreslått bevilget inntil 5,5 millioner til informasjon om europeisk samarbeid.

Søknadsfrist: 21. januar 2014

Det kan gis støtte til norske frivillige organisasjoners og andre ikke kommersielle aktørers informasjonstiltak overfor norske målgrupper, slik som arrangering av kurs og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell med mer.

Videre kan det gis støtte til reisevirksomhet i forbindelse med deltagelse i nettverksbygging med andre europeiske aktører på saksfelt der Norge samarbeider med EU.

Søknadsskjema og utfyllende retningslinjer finnes på hjemmesiden til Utenriksdepartementet.

Søknadsfrist: 21. januar 2014

Ved spørsmål kontaktes Europapolitisk seksjon i Utenriksdepartementet via e-post: europamidler@mfa.no