Kontorets samarbeidspartnere

Nord-Norges Europakontor ble opprettet 1.januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. I dag eies kontoret av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark

Kontoret har følgende samarbeidspartnere:

 
Gjennom tilstedeværelsen i Brussel er kontoret et kompetansesenter på EU/EØS. Kontoret skal således kunne gi praktisk hjelp til miljøer i Nordland, Troms og Finnmark hva gjelder systemkunnskap om EU/EØS. Vi forsøker å medvirke i EUs politikkutvikling ved å spille inn nordnorske synspunkter så tidlig i prosessen som mulig. Kun da har vi mulighet til å få gjennomslag. Kontoret ønsker altså å påvirke i forkant og utnytte handlingsrommet i etterkant. 
 
På et overordnet nivå er følgende hovedmålsettinger for Nord-Norges Europakontor:
 
  • Europakontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene i EU og EØS-avtalen.
  • Europakontoret skal bidra til regional utvikling gjennom økt Europakompetanse. 
  • Europakontoret skal bidra til markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.
  • Europakontoret skal bidra til større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Det internasjonale engasjementet skal bidra til å fremme næringsutvikling og innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings- og utdanningsmiljøene i fylkene.

 
Kontoret har som mål å bidra til at den generelle internasjonale kompetanse øker i de nordnorske fylkene, samt å høyne EU- og EØS-kunnskapen i landsdelen.
 
 

Hva gjør vi?

I det daglige jobber kontoret mer spesifikt basert på vår fireårige strategiplan og bestillinger fra eiere og samarbeidspartnere. 
 
 
Med vår lokalisering i Brussel kan vi enklere identifisere aktuelle politikkområder som diskuteres her nede, og eventuelt komme med innspill dersom disse skulle være av interesse for Nord-Norge. I tillegg kan vi, etter ønsker fra eiere og partnere, finne aktører i Brussel som har sammenfallende interesser som regionen for mulig samarbeid, og således sette nordnorske aktører i kontakt med likesinnede fra andre deler av Europa eller innad i EU-systemet. 
 
Mer spesifikt oppretter vi dialog med saksbehandlere i Europakommisjonen, har kontakt med politikere i Europaparlamentet, skaper arenaer for nordnorske aktører som kommer til Brussel, skriver høringsinnspill og arrangerer seminarer sammen med relevante miljøer.
 
 

Nettverk

For å best kunne tale Nord-Norges sak både i forhold til EU-systemet og i Europa for øvrig har Nord-Norges Europakontor knyttet seg til flere ulike nettverk med sammenfallende interesser som vår region på ulike områder. 
 
NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 regioner i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hardt klima og lange avstander.
 
 
ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) er et samarbeidsnettverk som skal fremme kunnskapsutveksling mellom regioner og optimalisere den regionale bruken av EUs programpakker. Mer enn 120 europeiske regioner og deres Brussel-baserte kontorer er med i nettverket, og disse møtes jevnlig i tematiske arbeidsgrupper for å utveksle informasjon og kunnskap om EU-finansiering og prosjektmuligheter. ERRIN arbeider også for å påvirke EUs politikk slik at den bedre svarer til behovene til de europeiske regionene.
 
Fant du det du lette etter?