Nordisk samarbeid

Nordland fylkeskommune er med i tre av de ti nordiske grenseregionale samarbeidsorganisasjoner knyttet til Nordisk Ministerråd: Nordkalottrådet, Nordisk Atlantsamarbeid - NORA og MidtSkandia.


Nordland er også med i Northern Sparseley Populated Areas (NSPA)NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge.

Les mer ved å trykke på linkene på toppen av siden.

 

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Rådgiver Internasjonalt kontor
Zdenek Dvorak
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor