Ny utlysning av Kolarctic-midler

Ny utlysning av midler til å etablere prosjekt. Søknadsfrist 21. des. 2018.

Klikk for stort bilde

Følgende tema er aktuelle:

  • Bedrift- og SMB utvikling
  • Miljøvern, reduksjon av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer
  • Forbedret tilgjengelighet til regionene, utvikling av bærekraftige og klimasikre transport- og kommunikasjonsnettverk og systemer
  • Handtere og fremme grensesikkerhet, mobilitet og migrasjon.
  • Prosjektet må ha russisk partner.

Kolarctic CBC-programmet oppfordrer spesielt til prosjekter innenfor de to siste kulepunktene, som fremmer mobilitet av mennesker, varer og kunnskaper.

Søknad om finansiering for norsk partner https://regionalforvaltning.no/

Vær oppmerksom på at hvis norsk partner skal ha Lead Partner rollen og sende inn EU-søknad, må denne fylles ut
på engelsk i PROMAS-systemet. Det må også sendes inn papirversjon av søknaden innen samme frist.

Gå til PROMAS https://www.promascbc.fi/

Retningslinjer for utforming av søknad i PROMAS https://www.promascbc.fi/

Kontakt i Norge:
Jan Martin Solstad jan@kolarctic.no tlf 41450550
Linda Mosand linda.mosand@ffk.no  tlf91367079
Gunnhild Aasmoe gunaas@nfk.no  tlf 90299520