Søke NORA-midler?

Asset 2 - Klikk for stort bilde Fristen for å sende søknader om prosjektstøtte fra NORA er 5. mars.

Søknadene skal bygge på de prioriterte  områdene i NORAs nye strategiprogram 2017-2020: Kreative industrier, grønn energi, bioøkonomi, bærekraftig turisme, IKT, velferdstjenester og maritim sikkerhet/beredskap.

Se NORAs søknadsguide

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) er mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd regionalt politisk samarbeid program.

NORA-regionen består av Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge (ni norske kystfylker fra Finnmark i nord til Rogaland i sør). NORA land er forbundet med geografisk plassering, felles kjennetegn, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd.

NORA skal bidra til å styrke samarbeidet i regionen for å gjøre Nord-Atlanteren en kraftig Norden, preget av en sterk, bærekraftig økonomisk utvikling. Dette gjøres ved å styrke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene.

NORA finansiert av Nordisk Ministerråd supplert med et nasjonalt bidrag av samarbeid fire deltakerland. NORA komité sammensatt av tolv medlemmer, tre fra hvert land i NORA-regionen, definerer den generelle linjen av NORA strategiske program.

Fant du det du lette etter?