Vil styrke Grensetjenesten

Klikk for stort bildeFylkesråd Ingelin Noresjø på møte i Nordkalottrådet Kent Lindman Nordkalottrådet oppfordrer nasjonale myndigheter til å gi Grensetjenesten et stabilt økonomisk rammeverk.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordkalottrådets møte i Vardø og Vadsø 26. og 27 mars. Rådet består av de nordnorske fylkene, Lappland i Finland og Norrbotten i Sverige. Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), er representant for Nordland i rådet.

- Vi har mange felles utfordringer på Nordkalotten; som lange avstander innad og til markedene, spredt bebyggelse og kaldt klima. I de fleste arbeidsmarkeder er det en mismatch mellom etterspurt og tilgjengelig kompetanse. Samtidig har vi felles muligheter. En nedbygging av grensehindre vil gagne regionen, sier Noresjø. Hun mener grensetjenesten er viktig i denne sammenheng.

- Grensetjenesten får flere hundre henvendelser årlig med spørsmål som omhandler blant annet arbeidsledighetstrygd, skatt, sykeforsikring, pensjon, næringsliv osv. Hvis vi skal stimulere til økt mobilitet på Nordkalotten, må medlemslandene i Nordkalottrådet gi tjenesten en stabil finansiering. En videre lettelse av grensehindre vil være avgjørende for arbeidsmobilitet over grensene i nord, sier Ingelin Noresjø.

Nordkalottens Grensetjeneste har kontor i Tornio/Haparanda og Skibotn. (www.grensetjeneste.no). Kontorene formidler informasjon og gir veiledning til privatpersoner, næringsliv og organisasjoner for å lette grensekryssende aktivitet. Om man har spørsmål angående virksomhet i nabolandet, kan Grensetjenesten raskt henvise til rette instans i det respektive landet.

Klikk for stort bildeFra Nordkalottrådets møte i Vadsø Kent Lindman