Mobilitet Nordland

Klikk for stort bilde Utdanningsavdelingen har, sammen med noen skoler og fagopplæringssektoren, tilbud om kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa.

Målgrupper: 

 • LKlikk for stort bilde ærlinger/elever.   En lærling kan ha 5 til 13 ukers praksisopphold ved bedrift i Europa, mens elevgrupper har 2-4 ukers  opphold. Med utgangspunkt i norske læreplanmål Vg3 tar du en del av utdanninga i utlandet. 
 • Yrkesfaglærere/instruktør i bedrift. Tema er 'Læring gjennom praksisopphold i Europa'.  Mer info/søknadsskjema 
   
 • Fellesfaglærere: Det er muligheter for faglærere i realfag, fremmedspråk og engelsk å få faglig påfyll i form av formelle kurs eller hospiteringsopphold.  Også andre fagområder kan være aktuelle. 

For deg som vil vite mer: 

 • Fellesfaglærere.
  Snakk med din skoles koordinator for internasjonalisering eller avdelingsleder.
  Registrer interesse her. 

 • Brosjyre  - En kortversjon på papir, med nødvendig kontaktinformasjon.

 • Fag- og yrkesopplæring
  - Faglige ledere - yrkesfaglærere

  Påmelding + CV  og send her

  Lærlinger: 
  - Registrér deg her. Så tar vi kontakt. 
  - Skriv søknad + CV  og send her.

 • Facebook. Gruppe for gamle og nye deltakere. 

Nå og i den nære framtid:

 • Jan '19: Realfaglærere på kurs i England.
 • Jan-Apr '19: norsk murerlærling jobber i Danmark 
 • Jan-Mar '19: Jernbane-lærling jobber i Tyskland.
 • Jan-Apr '19: IKT-lærling jobber i Nederland.
 • Jan-Apr '19: Resepsjonistlærling jobber i Spania. 
 • Jan-Jun 19: Nederlandske HEA-lærlinger jobber i Nordland. 
 • Feb-Apr '19: dansk murerlærling jobber i Nordland
 • Mars '19: Spansklærere på kurs i Spania. 
 • Mars '19: Engelsklærere på jobb i Østerrike. 
 • Okt '19: Tysklærere på kurs i Østerrike

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg og din bedrift eller skole!

Fant du det du lette etter?