Timeglass 2008 - hefte om kvinnesatsinga i Nordland

I Timeglass treffer dere aktive nordlandskvinner som selv har satt i gang prosjekt eller deltatt på ulike prosjekt rundt om i fylket det siste året.

Timeglass ble utgitt for første gang i september i fjor. Nå er 3. utgave trykt. Les den siste utgaven av Timeglass på nettet!
 
I tredje utgaven av Timeglass kan dere lese om hva som har skjedd siden sist: Hvilke prosjekt vi har støtta gjennom Kvinnemillionen og andre tilskuddsordninger, og hvilke prosjekt vi selv har satt i gang.
 
De kvinneretta prosjekta varierer i type og omfang. Noen er retta mot lokalsamfunnet, andre mot personlig utvikling eller nettverksbygging. Felles for alle prosjekta er at de er støtta av fylkeskommunen, og at det er engasjerte kvinner som står bak.
 
Gjennom synliggjøringa av kvinnesatsinga i Nordland ønsker vi å vise en liten del av alt det positive som skjer i fylket. Vi ønsker at heftet skal være til inspirasjon for både kvinner og menn som ønsker å få til noe i sitt lokalsamfunn!
Fant du det du lette etter?