Skal du lyse ut ei stilling?

For å få tilsendt maler for bruk i rekrutteringsprosessen, send en e-post til ledigstilling@nfk.no. Vi bistår deg ved behov!

Klikk for stort bilde

 

Vi jobber med å lage veiledninger og rutiner på nytt intranett og kvalitetssystem, i tillegg til oppsett, integrasjoner og opplæring til nytt rekrutteringsverktøy. Derfor oppleves dagens HR-portal som utdatert på rekrutteringsfeltet.

 

 • Avklar at stillingen kan lyses ut

 

 • Nedsett intervjupanel og utarbeid tidsplan for tilsettingen

 

 • Utarbeid jobbanalyse for stillingen. Tillitsvalgte involveres. Jobbanalysen oversendes HR for sjekk mot fortrinnsrett og overtallighet.

 

 • Jobbanalysen grunnlag for utlysningsteksten (mal). I utlysningsteksten bruker man en del felter fra jobbanalysen.

 

 • Eventuell markedsføring bygger på jobbanalyse og utlysningstekst (ved interne utlysninger markedsfører vi ikke utover artikkel på intranett)

   

 • HR oversender utlysningstekst til Frantz annonseservice for publisering. Ved intern publisering legges utlysningen på intranett, ved ekstern publisering på nfk.no/jobb og nav.no. Eventuell markedsføring kommer i tillegg.

 

 • Intervjuguiden har både generell og spesiell del. I den spesielle delen fyller du inn felter fra jobbanalysen.

 

 • I referansesjekken kan du også ta med elementer fra jobbanalysen.

   

 • Bruk "Mal for innstilling ved tilsetting". Signeres av leder og tillitsvalgt.

   

 • Når noen har takket ja til jobben arkiveres svaret i tilsettingssaken. Personalmappe opprettes og arbeidsavtale utarbeides.

   

 • "Mal for introduksjon av nye medarbeidere". Denne er under utarbeidelse – gi gjerne tilbakemelding til oss om det er noe i denne som bør endres.