Polarsirkelen vgs, Mjølan - samlokalisering

      Klikk for stort bilde

 

 

                  

 

          

 

                                                                   


 

Investeringsramme

605,5 mill.kr

Prosjektleder Tom Grønnslett, eiendomsseksjonen Nordland fylkeskommune

Brukerkoordinator : Kenneth Amundsen, Polarsirkelen vgs

Byggherreombud: Rune Knoph og Sigbjørn Gladsøe fra Byggtech as

 

 

Status TIP-hall:

Areal- og funksjonsprogram ble behandlet og vedtatt i FR-sak 072/13 den 30.04.13

med et netto areal på 1.843 m2 (bruttoareal på 2.580 m2 ved b/n-faktor 1.4).

Kontrakt er inngått med Bolt AS.

Innflytting, vår/sommer 2016.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggfaghall (KEM)

Bruttoareal 650 m2

Kontrakt er inngått med Momek Civil AS. Entreprenøren overleverer bygget den

16.05.2015.

Arbeidene startet opp 20. mai 2014. Ferdig høsten 2015

 

STO Base

750 m2 BRA

Anbudskonkurranse er avholdt og kontrakt er inngått med MBA AS.

Detaljprosjekteringen er i gang. MBA arbeider med å få godkjent en IG.

Byggestart  primo desember 2014. Bygget skal overleveres BH

01.07.2015.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesbygg

Under planlegging.

9000 m2 BRA inkl. tannklinikk og parkeringsarealer.

Oppstart høst 2016.

Kontrakt inngått med Hent AS. Detaljprosjektering frem til mars 2017. Oppstart byggearbeider primo mars 2017.

Ferdigstillelse januar 2019.

 

Status 2 august 2016

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettshall

Under planlegging.

1350 m2 BRA

 

 

Prosjektleder: Tom Grønnslett


 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Prosjektleder