Prosjektoversikt

Oversikten viser prosjekter (over kr. 500.000,-) som vi arbeider med nå og hvem hos oss som har ansvar for det enkelte prosjekt.

(Beløp i mill. kroner. inkl. mva.)

Publisert av Gaute Dale. Sist endret 03.05.2016
  Prosj.nr. Navn Beløp Prosjektleder
  16.077 Knut Hamsun vgs - skifte tak og bordkledning 0,6 Jelstad, Elisabeth
  16.075 Sortland vgs, Kleiva - melkerobo 4 Dale, Gaute
  16.070 Saltdal vgs - bytte klasseromsdører 0,6 Jelstad, Elisabeth
  16.064 Hadsel vgs, Melbu - ny nettstasjon 0,7 Mikalsen, Michael
  16.061 Bankgata tannklinikk - ombygging av kjeveortopedisk klinikk 1 Mikalsen, Michael
  16.057 Saltdal vgs, universell utforming 0,6 Jelstad, Elisabeth
  16.054 Narvik vgs, Frydenlund - renovering av betongfasade 0,5 Mikalsen, Michael
  16.053 Nordland kultursenter - oppgradering av uteområdet 0,8 Mikalsen, Michael
  16.041 Fauske vgs, Vestmyra - pusse opp og oppgradere klasserom i bygg A 0,8 Jelstad, Elisabeth
  16.040 Fauske vgs, Vestmyra - ombygging IKT/fellesfag, spinningrom og tilflyktsrom i bygg A 2 Jelstad, Elisabeth
  16.039 Fauske vgs, Vestmyra - nye vinduer bygg A 0,5 Jelstad, Elisabeth
  16.037 Fauske vgs, Vestmyra - bytte radiatorer og rør i bygg A 0,7 Jelstad, Elisabeth
  16.036 Fauske vgs, Vestmyra - oppgradere toalett og dusj i bygg A 0,8 Jelstad, Elisabeth
  16.035 Fauske vgs, Vestmyra - innregulere ventilasjonsanlegg 0,5 Jelstad, Elisabeth
  16.033 Sandnessjøen vgs - nytt ventilasjonsanlegg plan 2 og 3 i vestfløyen 4 Mikalsen, Michael
  16.030 Fylkeshuset - universell utforming og sikkerhet inngangsparti 1 Jelstad, Elisabeht
  16.029 Bankgata tannklinikk - ombygging behandlingsrom 1. etg 0,8 Mikalsen, Michael
  16.027 Andøy vgs - fasaderehabilitering 2,8 Mikalsen, Michael
  16.009 Sandnessjøen , ombygging kjeveortopedisk klinikk 0,6 Mikalsen, Michael
  16.001 Mosjøen vgs, Marka - nytt kufjøs 35,0 Jelstad, Elisabeth
  15.150 Brønnøysund vgs - utvendig belysning 0,5 Mikalsen, Michael
  15.146 Fylkeshuset - kantinekjøkken - overflate vegger 0,5 Mikalsen, Michael
  15.138 Fauske vgs, Søbbesva - garderober 2 Jelstad, Elisabeth
  15.137 Mosjøen vgs, Kippermoen - fjerning av oljetank 0,7 Mikalsen, Michael
  15.133 Polarsirkelen vgs, Mjølan - brannsikring 3 Grønnslett, Tom
  15.130 Mosjøen vgs, MRK-senteret - oppgradering SD-anlegg 0,6 Mosti/Mikalsen
  15.128 Hadsel vgs, Melbu - asfaltering 2,6 Mikalsen, Michael
  15.121 Bodin vgs - fortau 0,8 Mikalsen, Michael
  15.120 Forstudie samlokalisering av de videreg. skolene i Mosjøen og Narvik 4,2 Berg-Leirvåg, Dag
  15.117 Sortland vgs, Kleiva - brannsikring 3,5 Mikaelsen, Michael
  15.104 Meløy vgs, Inndyr - ombygging klasserom 1 Jelstad, Elisabeth
  15.099 General Fleischers gt. 12 - fasaderenovering - byggeledelse 0,5 Mikalsen, Michael
  15.098 Bodø vgs - STO - tilrettelegging blinde/svaksynte 0,8 Mikaelsen, Michael
  15.097 Bodø vgs, fløy A-G-H - ombygging klasserom og korridor 0,7 Mikalsen, Michael
  15.096 Hadsel vgs, Melbu - nytt inngangsparti 0,7 Mikalsen, Michael
  15.095 Hadsel vgs, Melbu - bygghall 8 Mikalsen, Michael
  15.083 Sortland vgs, Myre - renovere fasade sør 0,7 Mikalsen, Michael
  15.072 Hadsel vgs, Melbu - ombygging bygghall 2 Mikalsen, Mihael
  15.071 Saltdal vgs - ombygging elektroavd. for å samle lærerarbeidsplasser 1 Mikalsen, Michael
  15.069 Nordland kultursenter - utvendig maling Borgen 0,5 Mikalsen, Michael
  15.068 Aust-Lofoten vgs - nye himlinger, belysning og belegg i korridorer 2 Mikalsen, Michael
  15.066 Mosjøen vgs, Sentrum - solavskjerming fasade sør og vest 1 Mikalsen, Michael
  15.060 Fauske vgs, Søbbesva, bygg 2 - bytte industriporter 0,5 Jelstad, Elisabeth
  15.056 Fauske vgs, Søbbesva - øvingsfelt - nye arbeidsbrakker 0,5 Jelstad, Elisabeth
  15.036 Andøy vgs - støydempende tiltak i kantine 0,5 Mikalsen, Michael
  15.034 Meløy vgs, Ørnes - tilrettelegging for elever med særskilte behov 0,7 Mosti, Tor Ole
  15.033 Mosjøen vgs, Kippermoen - oppgradering av SD-anlegget 0,6 Mosti, Tor Ole
  15.032 Mosjøen vgs, Kippermoen - nye vinduer i bygg F 1 Mosti, Tor Ole
  15.023 Narvik vgs, Solhaugen - nye himlinger i klasserom 1 Mosti, Tor Ole
  15.020 Sandnessjøen vgs - nye himlinger i klasserom 0,7 Mosti, Tor Ole
  15.016 Brønnøysund vgs - nye vent.aggregater 1,5 Mosti, Tor Ole
  15.014 Sandnessjøen vgs - fasaderehab. 1,3 Mosti, Tor Ole
  15.013 Mosjøen vgs, MRK-senteret - ny drenering hovedbygg 0,6 Mosti, Tor Ole
  15.012 Hadsel vgs, Melbu - brannsikr. bygg C 2,5 Mikalsen, Michael
  15.011 Mosjøen vgs, Sentrum - ny el-hovedtavle 0,9 Mosti, Tor Ole
  15.007 Bodin vgs - nytt vent.anl. for plan B 1,2 Mosti, Tor Ole
  15.004 Narvik vgs, Solhaugen - nytt vent.anl. i bygg A/vestfløy 1. etg. 1,5 Mosti, Tor Ole
  14.143 Aust-Lofoten vgs - bygg A - ny heis 1,5 Mikalsen, Michael
  14.140 Aust-Lofoten vgs - nytt varmeanlegg Gymnasbygget 9,7 Skotnes, Lise
  14.139 Aust-Lofoten vgs - brannsikring bygg A 7 Skotnes, Lise
  14.137 Polarsirkelen tannklinikk - sammenslåing 40 Berg-Leirvåg, Dag
  14.134 Hadsel vgs, Melbu - brannsikring bygg A 2,4 Mikalsen, Michael
  14.127 Bodin gård, Rødbygget - rehab. tak  1,4 Johansen, Fred-Gunnar
  14.125 Utvikling Rønvikjordene 10 Berg-Leirvåg, Dag
  14.119 Mosjøen vgs, Kippermoen, bygg F - ny heis 1,5 Mosti, Tor Ole
  14.115 Hamsunsenteret - kontor og møterom 2,6 Mikalsen, Michael
  14.113 Mosjøen vgs, MRK-senteret - nye hovedtavler 0,7 Mosti, Tor Ole
  14.110 Aust-Lofoten vgs - renovering av tak 2,5 Mikalsen, Michael
  14.109 Aust-Lofoten vgs studiested Svolvær - fasaderenovering 3 Mikalsen, Michael
  14.080 Polarsirkelen vgs - byggetrinn I - fellesarealer 10 Grønnslett, Tom
  14.055 Sanenessjøen vgs - fasaderehabiligering 1,3 Mosti, Tor Ole
  14.054 Brønnøysund vgs - nytt ventilasjonsanlegg i bygg D 0,7 Mosti, Tor Ole
  14.030 Nordland kultursenter - dokumentasjon av historie og LF-rom 0,6 Grønnslett, Tom
  14.026 Narvik vgs Frydenlund - brannsikringstiltak 4,9 Mikalsen, Michael
  14.023 Brønnøysund vgs, bygg D - ny heis 1,5 Grønnslett, Tom
  14.013 Hadsel vgs Stokmarknes - nybygg og riving av gammelt bygg 90 Lyng, Ørjan
  14.012 Polarsirkelen vgs - byggetrinn II - utredning og planlegging 10 Grønnslett, Tom
  13.094 Bodin gård - driftsbygning - lekkasje fra tak 0,6 Mikalsen, Michael
  13.086 Hadsel vgs Melbu - ny elementkjele 0,5 Mikalsen, Michael
  13.078 Samlokalisering - Vest-lofoten vgs 390 Høgetveit, Kurt S.
  13.077 Bodø vgs bygg G-H-D - fasade, beslag, drenering 0,6 Mikalsen, Michael
  13.073 Bodø vgs - tilbygg flyfag 15 Lyng, Ørjan
  13.067 Nordland kultursenter - rehabilitering av stallfløy 3,2 Grønnslett, Tom
  13.064 Hadsel vgs Stokmarknes bygg A - fasaderehabilitring - gesims 0,7 Mikalsen, Michael
  13.037 Brønnøysund vgs - moderniseirng av heis 0,5 Grønnslett, Tom
  13.012 Brønnøysund vgs - nytt karrieresenter D-bygg 4,9 Grønnslett, Tom
  12.107 Ny videregående skole i bodø - ombygging/restaurering 200 Johansen, Fred-Gunnar
  12.104 Bodin vgs - sikkerhets- og navigasjonssenter - trinn 1 - ombygging av røykdykkerinstallasjon 8 Dale, Gaute
  12.068  Nordland kunst- og filmfagskole i kabelvåg - ombygging   37  Høgetveit, Kurt S. 
  11.021 Polarsirkelen vgs, studiested Mjølan - hall for byggfag  21 Grønnslett, Tom
  11.012 Aust-Lofoten vgs studiested Svolvær - fasaderenovering 3 Mikalsen, Michael
  09.044 Polarsirkelen vgs, studiested Kongsvegen - nytt TIP-bygg   114,5 Grønnslett, Tom
  09.017 Nordland kultursenter - vedlikehold ihht øk.plan 2009   1 Grønnslett, Tom
  08.002 Aust-Lofoten vgs - samling Svolvær   201 Skotnes, Lise
  04.715 Bodø vgs - ombygging/modernisering   649 Hagerupsen, Gro
Fant du det du lette etter?