Fauske vgs - ombygging bygg 3 ved avd. Søbbesva

Prosjektet omfattet div. ombygging av eksisterende bygg 3 på Søbbesva. 

Lokalene ble nyåpnet i februar 2014.