Nytt gartneri ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka

Det nye gartneriet ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka sto ferdig i 2010.

Det nye gartneriet har et areal på 560 m2.
 
Dette er et moderne gartneri etter dagens krav.
 
Bygget består av :
-  Avdeling for produksjon av agurk
-  Avdeling for produksjon av tomat
-  Gårdsbutikk
-  Teknisk rom
-  Rom for garderober og sanitærforhold
 
De totale kostnadene for det nye byget ble 7,7 mill. kroner.
 
I gartneriet produseres det pr. år 7,5 tonn agurk og 2,5 tonn tomat.
 
Mesteparten av disse produktene selges i gårdsbutikken.
 
Gartneriet benyttes daglig til elevene ved skolen til praktisk undervisning.
 
Dette gjelder følgende klasser:
-  VG1 - 3 klasser næring og naturbruk
-  VG2 – 2 klasser landbruk og gartneri
-  VG3 – 1 klasselandbruk
 
Gartneriet er en egnet og populær plass for STO-elever.