Sandnessjøen videregående skole - ombygging

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

Ombygging og utvidelse av Sandnessjøen videregående skole.

 
Romprogrammet ble behandlet i fylkesrådet den 16. mai 2006.
 
Romprogrammet ble utviklet i samarbeid mellom utdanningsavdelingen og eiendomsseksjonen på bakgrunn av retningslinjene i framtidens skolebygg og innspill fra skolen.  Romprogrammet har en brutto arealramme på 7664 m2 og av dette er 5313 m2 bruksrom.
 
 
Prosjektet er gjennomført med følgende entreprenører:
 
-  ARK:  Stein Hamre Arkitektkontor
-  RIB:  Norconsult, Mo i Rana
-  RIE:  ÅF Consult
-  RIV:  Norconsult, Mo i Rana
-  Byggeleder:  AL Høyer, Sandnessjøen
 
På bakgrunn av sammenslåingsprosessen mellom Sandnessjøen videregående skole og Alstahaug videregående skole, skal Sandnessjøen videregående skole tilpasse de nye studieretningene samtidig som skolen skal tilrettelegges i henhold til fremtidens skolebygg. Rammen for ombyggingen var på 62 mill. kroner.

Byggearbeidene er avsluttet og bygget er tatt i bruk