Vedlikehold

Ordningen omfatter alle institusjonsbyggene med unntak av Nordland kultursenter og Bodin gård.

For andre bygg opprettholder institusjonene det totale driftsansvaret.

Publisert av Gaute Dale. Ansvarlig Gaute Dale. Sist endret 04.12.2014

Ansvarsfordelingen

Eiendomsseksjonen forestår utskiftning og planlagt vedlikehold av: 

 • Utvendige flater
 • Innvedninge flater
 • Bærekonstruksjoner
 • Tekniske hovedinstallasjoner
 • Utskiftninger og planlagt vedlikehold av alle innvendige flater og tekniske installasjoner

 

Institusjonen forestår:

 • Løpende vedlikehold av alle bygningsdeler etter fullmakt fra eiendomssjefen.

 

 

 

Andre oppgaver for eiendomsseksjonen

 • Innhente vedlikeholdsdata fra institusjonene
 • Utarbeide tilstandsanalyser ved skademeldinger
 • Lage vedlikeholdsplaner i samråd med institusjonene
 • Foreta periodisk ettersyn/kontroll

 

 

 

Drift av bygninger

Eiendomsseksjonen har ikke noe formelt ansvar for bygningers drift, men er derimot tillagt et veilednings- og samordningsansvar innenfor tverrsektorielle områder som:

 • Renhold
 • Registrere og samordne energiforbruk
 • Foreslå tiltak for Enøk
 • Gjennomgå årskostnadsanalyser
Fant du det du lette etter?