Bodin vgs - sikkerhetssenter

I revidert generalplan for Bodø foreslås det å bygge nytt senter med ny lokalisering. Det er foreløpig ikke gjort vedtak om ny lokalisering eller nytt sikkerhetssenter. Det betyr at inntil videre må virksomheten være på Nyholmsundet.