Fauske vgs, Søbbesva - nytt servicebygg


Klikk for stort bilde

Nye arealkrevende studietilbud samt styrking av Opus, karrieresenter og fagskolen. Eksisterende byggearealer gjennomgås med nytt areal og funksjonsprogram. Det forventes ombygging og tilpasninger i alle bygg. I tillegg vil det være behov for et supplerende nybygg. Arealbehovet løses gjennom bygg 1, 2 og 3 og nybygg.