Ferdige prosjekter

Dette er prosjekter som er avsluttet. 

Prosjektet omfattet div. ombygging av eksisterende bygg 3 på Søbbesva. 

Lokalene ble nyåpnet i februar 2014.

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                               

 

Ombygging og utvidelse av Sandnessjøen videregående skole.

Suppekoking på det nye kjøkken på Hadsel videregående skole, studiested Melbu

Nytt kjøkken ved restaurant- og matfag ved Hadsel videregående skole, studiested Melbu

Det nye gartneriet ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka sto ferdig i 2010.