Samlokalisering - Vest-Lofoten videregående skole - trinn 1

 Samlokalisering av de videregående skolene i vest-Lofoten

I mars vedtok fylkesrådet at de to videregående skolene på Vestvågøy skulle samlokaliseres på Leknes i løpet av 2016. 

Total bygningsmasse blir på 11.000 kvadratmeter som innebærer både eksisterende lokaler og nybygg.

Totalt er samlokaliseringen kostnadsberegnet til rundt 400 millioner.