Fysisk aktivitet for ansatte

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune har som mål å være en helsefremmende arbeidsplass.

Det innebærer blant annet at vi ønsker at våre ansatte skal ha en god arbeidshelse. For at våre ansatte skal kunne forbedre og opprettholde en god helse legger Nordland fylkeskommune til rette for fysisk aktivitet og fylkeskommunen oppfordrer alle ansatte til å drive med fysisk aktivitet.
 

Fylkeskommunen har avtale med mange treningssentre på forskjellige steder i fylket, og har tilbud når det gjelder forebyggende trening, forebyggende trening med oppfølging og fysisk aktivitet i arbeidstiden. Dersom det er noen spørsmål knyttet til treningstilbudet ta kontakt med HR-seksjonen på e-post hr@nfk.no
 

Forebyggende trening

Forebyggende trening er et tilbud til ansatte om å trene på et av de treningssentrene fylkeskommunen har avtale med. Nordland fylkeskommune har fra 1.januar 2014 inngått nye avtaler med flere treningssentre rundt om i fylket. De nye avtalene innebærer at sponsing av treningsavgiften forvinner. Nordland fylkeskommune har som alternativ forhandlet frem rabatterte priser. Dette vil også gi den ansatte større "valgfrihet" da vi har avtaler med flere sentre og man ikke lenger er "bundet" til et senter. Se link til oversikt nederst i artikkelen.

 

Fysisk aktivitet i arbeidstiden

Alle ansatte skal gis mulighet til å benytte inntil to ganger en halv time av normal arbeidstid per uke til fysisk aktivitet. Tidsbruken i arbeidstiden skal enten være to halve timer eller 1 hel time per uke. En forutsetning for å benytte fysisk aktivitet i arbeidstiden er at tilsvarende tid brukes av egen fritid til samme formål. For pedagogisk personale skal aktiviteter i arbeidstiden tas av arbeidsplanfestet tid utenom undervisningstid.

Det bør stimuleres til fellesaktiviteter av sosial karakter og driftsenhetene/avdelingene oppfordres til å være kreative m.h.t. aktiviteter. Gågrupper, joggegrupper og svømmegrupper kan være eksempler på slike fellesaktiviteter. Det skal inngås avtale med leder for driftsenheten/avdelingen om aktiviteten. Fylkesadministrasjonen skal ikke godkjenne lokalt inngått avtale. Avtalen må bygge på tillit. Deltakerne har ansvar for å dokumentere tidsbruken av egen aktivitet. Mislighold kan medføre tap av retten til å benytte seg av ordningen.

Se oversikt over treningssentre Nordland fylkeskommune har avtale med