AKAN

Klikk for stort bilde

Akan-arbeidet i Nordland fylkeskommune

Formålet med rusmiddel- og pengespill/dataspillpolitikken i Nordland fylkeskommune er først og fremst å forebygge og hådtere rus- og avhengighetsproblemer blant fylkeskommunens ansatte. Alle ansatte skal arbeide for å ivareta sikkerhet, kvalitet og for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Rusmiddel- og pengespill/dataspillpolitikken er et viktig element i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og et ledd i arbeidet med å utvikle og bevare en sunn bedriftskultur som fremmer de ansattes trivsel og fysiske og psykiske helse.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å ta opp eventuelle belastninger som påvirker arbeidsmiljøet, uansett årsak. Ved bekymring, uro eller mistanke om rus- eller pengespill/dataspillproblemer skal det meldes fra til nærmeste leder.


Rusmiddel- og pengespill/dataspillpolitikken åpner for at de ansatte på eget initiativ kan be om hjelp for et rusproblem eller et pengespill/dataspillproblem, og få opprettet et Akan-opplegg, selv om problemet ikke har gitt utslag i jobbsammenheng. Slike initiativ verdsettes av arbeidsgiver, og det vil ikke være noe som synliggjøres i de ansattes personalmapper dersom det ikke foreligger noe brudd på arbeidsreglementet.

Vedlagt ligger politikk for forebygging og håndtering av rusmiddelbruk og pengespill/dataspill,  informasjon om organisering av Akan-arbeid i Nordland fylkeskommune og advarsler ved brudd på arbeidsreglement i henhold til Akan-retningslinjene.


 
             

Relaterte ressurser