Dette er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold, og er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte. Det er utarbeidet et elektronisk skjema som skal benyttes. Det er kun varslingssekretariatet som er mottaker av eksterne varsler.

Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland fylkeskommune skal inngå samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter. Som følge av ny IA-avtale 2014 - 2018 er det utarbeidet ny samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv.

 

Mål og handlingsplan for Nordland fylkeskommune (PDF, 427 kB)

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

En helsefremmende arbeidsplass kjennetegnes av fornøyde arbeidstakere som gjør en god jobb. Både ledere og ansatte har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

En helsefremmende arbeidsplass kjennetegnes av fornøyde arbeidstakere som gjør en god jobb. Både ledere og ansatte har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

Verneombud, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg er sammen med arbeidsgiver sentrale aktører i arbeidet med å bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Rutiner for intern varsling i Nordland fylkeskommune. Vedtatt av Fylkesrådet 30. juni 2008.

Å strukturere jobbintervju kan bidra til å øke metodens treffsikkerhet

For å gjøre en bedre seleksjonsjobb i forbindelse med lederrekruttering, har HR utviklet kompetanse på bruk av testverktøy. Resultatet av testen sier noe om personlige trekk og lederegenskaper hos kandidatene. Bruk av test er et suplement til godt planlagte rekrutteringsprosesser, gjennomføring av søknadssortering, strukturerte intevju og referanseinnhenting. Målet er å få et så godt grunnlag som mulig til å velge den riktige kandidaten for vår lederstilling.