AMA - arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg

AMA har inneværende periode slik sammensetning:

 
fra arbeidsgiver Knut Petter Torgersen, fylkesråd
  Stine Quigstad Jenvin, kultur, miljø og folkehelse
  Anita Larsen, økonomisjef
  Nina Høiskar Ellingsen, fylkesutdanningssjef
  Stig Olsen, stabssjef
   
fra arbeidstakerne Ann Kristin Åseng, repr. LO-organisasjonene
  Viggo Albertsen, repr. Unio-organisasjonene
  Per-Chr. Størkersen, repr. YS-organisasjonene
  Katrine Alm, repr. Akademiker-organisasjonene
   
  Sturla Storvand, fylkeshovedverneombud

 

Fylkeshovedverneombudet er medlem av AMA når det behandler arbeidsmiljøutvalgssaker.

  

Fylkesråden er leder av AMA når utvalget fungerer som administrasjonsutvalg.
Fylkeshovedverneombudet er leder av AMA når utvalget fungerer som arbeidsmiljøutvalg.