Arbeid med mangfold og inkludering

Klikk for stort bilde

Nordland skal være mulighetenes fylke for alle personer uansett kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Dagens og fremtidens menn og kvinner skal i Nordland få realisert sine ønsker om jobb og et godt liv.

Nordlandssamfunnet blir gradvis mer sammensatt og flerkulturelt, og dette bør gjenspeiles i fylkeskommunens ansatte. Samarbeid mellom personer med ulik kulturell og religiøs tilhørighet, kjønn og funksjonsevne fremmer utvikling og sikrer gode tjenester.

Som arbeidsgiver har fylkeskommunen plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Videre må fylkeskommunen også overholde rapporteringsplikten på området. Vi har laget en strategi som ivaretar fylkeskommunens plikter. Denne kan du lese i linken til høyre.

Ta gjerne kontakt  med oss i HR-seksjonen om du har noen spørsmål eller ønsker å drøfte tematikken med oss.