Årsrapport HMS

Som et ledd i strategien for å kvalitetssikre driftsenhetenes arbeid med HMS i Nordland fylkeskommune årlig, skal alle driftsenheter rapportere tilbake til AMA aktiviteter relatert til HMS-arbeide, og hva de har gjort for å nå HMS-målene i Nordland fylkeskommune.

 

HMS-årsrapport behandles årlig som egen sak i AMA (Arbeidsmiljø og administrasjonsutvalget). Med nødvendig skrivefrist betyr det at HMS-årsrapporten må være fylkesadministrasjonen i hende innen 5. mars.

 

HMS-årsrapporten er arbeidsgivers ansvar. Den skal utarbeides i samarbeid med vernetjenesten, og skal underskrives av både arbeidsgiver og hovedverneombud. HMS-årsrapporten skal være godkjent i lokalt arbeidsmiljøutvalg før den sendes til fylkesadministrasjonen.