Bedriftshelsetjeneste (BHT)

BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Bruk av BHT er ett ledd i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og er forankret i arbeidsmiljøloven § 3-3.

BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold, og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Begge parter har ansvaret for at den fortløpende dialog finner sted. § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier mer om hvordan bedriftshelsetjeneste skal brukes.

Nordland fylkeskommunes har rammeavtale med 2 ulike bedriftshelsetjenester fordelt på 3 regioner:

  • Region Sør:
    Helse & Sikkerhet AS. Tlf:  75 13 62 20                                        
    http://www.hesi.no/      
  • Region midt og nord:
    Hemis AS. Tlf: 75 50 66 70                                                                         
    http://www.hemis.no/

Gjeldende rammeavtale mellom Nordland fylkeskommune og bedriftshelsetjenestene varer fra 17.02.2019 til 16.02.2022 (med mulighet til ett års forlengelse).