Helse, miljø og sikkerhet i Nordland fylkeskommune

Alle skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede, hvor vi trives, respekterer og verdsetter hverandre. Både politikere, ledere og ansatte har ansvar for et godt arbeidsmiljø.

Alle enheter i Nordland fylkeskommune skal jobbe systematisk og målrettet med helse, miljø og sikkerhet.

HMS er et lederansvar, men alle har et selvstendig ansvar med å bidra, og alle er med å påvirke egen arbeidsplass.

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.1 og Internkontrollforskriften § 5 skal HMS-arbeidet tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

På høyre side ligger oversikt over relavant informasjon knyttet til det systematiske HMS-arbeidet.