HMS-policy og mål for Nordland fylkeskommune

HMS-policy i Nordland fylkeskommune

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende arbeidsmiljø!

HMS-arbeidet i fylkeskommunen skal gå i front og skal bidra aktivt til kontinuerlig forbedring. Samsvar med alle relevante myndighetskrav skal være en naturlig og innarbeidet forpliktelse for alle ansatte, ledere og politikere.

 

 

HMS-mål i Nfk 2019-2022

Systematisk HMS-arbeid i alle ledd, skal bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og et sikkert arbeidsmiljø for alle.

1.                  Myndighetskrav til kartlegging av risiko skal være ivaretatt, og risiko skal legges til grunn for handlingsplaner og prioritering av tiltak.

2.                  Kompetanse for behandling av avvik skal heves. Alle med rolle saksbehandler/ saksansvarlig i avvikssystemet skal delta i opplæring.

3.                  Sykefravær totalt i Nfk skal ikke overstige 5,6%. Alle enheter i Nfk skal redusere sykefraværet med 10% sammenlignet med sykefraværet for 2018. Alle enheter i Nfk skal iverksette tiltak for å redusere sykefravær.