Inkluderende arbeidsliv

Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland fylkeskommune skal inngå samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter. Som følge av ny IA-avtale 2014 - 2018 er det utarbeidet ny samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv.

 

Mål og handlingsplan for Nordland fylkeskommune (PDF, 427 kB)

IA-mål for Nordland fylkeskommune:

Nordland fylkeskommune skal være en helsefremmende arbeidsplass

 

Målet er en arbeidsplass hvor den ansatte trives, og hvor ledere og ansatte tar felles
ansvar
for å utvikle et godt arbeidsmiljø og skape trivsel på arbeidsplassen.

 

Alle driftsenheter skal utarbeid egne mål og lage handlingsplaner. Gjennom IA-avtalen har alle en fast kontaktperson på NAV Arbeidslivssenter som skal gi råd om tilrettelegging og økonomiske virkemidler, gi veiledning i vanskelige enkeltsaker og arbeidsmiljøarbeid generelt, alt etter hva driftsenheten har behov for.