Intervjuet

Klikk for stort bilde

Det å foreta en ansettelse er en svært viktig investering. og de negative konsekvensene av feilansettelser kan være store!

Derfor må vi satse på å gjøre godt og grundig arbeid, slik at vi ansetter rett person med riktig kompetanse, og som vil fungere godt i arbeidsmiljøet.

Vedlagt følger en intervjuguide som kan være til hjelp og inspirasjon i forbindelse med intervjuet.

Et intervju må alltid følges opp med referansesjekk. Dersom det er personer / referanser du trenger å snakke med som ikke er oppgitt av søker, så gi søker beskjed slik at han/hun får gitt personen beskjed.

Lykke til!