Kompetansekartlegging - rapportuttak

 Klikk for stort bilde

Lønn og personal reiste vår/vinter 2010 rundt i fylket og ga innføring i rapportuttak og spørring på vårt personaldatasystemem Unique, med særlig vekt på kompetansekartlegging.

Opplæringen varte en kort arbeidsdag. Personalledere, lønnsmedarbeidere og avdelingsledere deltok.