Kompetansestyring

Kompetansestyring handler om å organisere bruken av ressurser tilknyttet kampen om arbeidskraften -  å rekruttere og beholde dyktige folk. Målsettingen med vårt arbeid er:

 

  1. Nordland fylkeskommune skal være en lærende organisasjon, med fokus på kvalitet
  2. Nordland fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker dyktig og kvalifisert arbeidskraft, og som tilbyr spennende og utviklende arbeidsoppgaver
  3. Nordland fylkeskommune skal være synlig arbeidsgiver og fylkeskommunen skal fremstå som helhetlig og troverdig

Kompetansestrategien ble vedtatt av fylkestinget i desember 2012 i FT-sak 123-2012.

Det er valgt ut fire satsingsområder

Omdømme - handler om hvordan vi blir oppfattet som arbeidsgiver og hvordan vi skal utvikle et godt omdømme.

Rekruttering - handler om hvordan vi skal sikre gode og effektive rekrutteringsprosesser og være en attraktiv arbeidsgiver.

Kompetanseutviklingsplan - handler om å utvikle og beholde arbeidskraften i fylkeskommunen.

Lederuvikling - handler om å utvikle gode og trygge ledere.

 

Det er også laget en kortversjon av kompetansestrategien (PDF, 2 MB).

Handlingsplanen (PDF, 385 kB) tilknyttet kompetansestrategien ble vedatt av fylkesrådet i juni 2013 i FR-sak 171/13 (PDF, 270 kB).

 

Ønsker du å komme med innspill til dette arbeidet så kan du ta kontakt med HR-seksjonen.