Leder- og medarbeiderplattform i Nordland fylkeskommune

Plattformene omhandler hvilket verdigrunnlag som er gjeldende i fylkskommunen. De sier noe om hvilke forventninger det er til kunnskaper, ferdigheter, holdninger til alle ansatte i fylkeskommunen - uansett fagprofesjon. Målet er å tydeliggjøre hva som ligger av forventinger til medarbeiderrollen og til lederrollen.

 

Verdigrunnlaget i fylkeskommunen

Medarbeiderplattformen skal være en felles plattform for alle medarbeidere i
fylkeskommunen. Det er formulert noen forventninger i form av et verdigrunnlag og en beskrivelse av
hvilke kunnskaper og ferdigheter en medarbeider skal kunne/mestre. Verdiene blir blant
annet uttrykt gjennom hvilke holdninger som skal være gjeldende. Disse holdningene er
like uansett yrkesgruppe og profesjon.

I tillegg vil det være profesjonsspesifikke verdier som vil supplere fylkeskommunens
verdigrunnlag.

Alle er vi medarbeidere!

Alle er medarbeidere i fylkeskommunen – men noen har i tillegg viktige lederoppgaver.
Lederplattformen inneholder derfor det samme verdigrunnlaget som i medarbeiderplattformen,
og den synligjør i tillegg hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som
forventes til de som er ledere.

Plattformene må diskuteres og gjennomgås slik at alle ledere og medarbeidere får et aktivt
forhold til verdigrunnlaget.

Vi gjør oppmerksom på at bruken av lederplattformen og medarbeiderplattformen skal være en fin måte å diskutere viktige verdier i et arbeidsfellesskap, og skal brukes konstruktivt.