Medarbeiderkartlegging

Nordland fylkeskommune gjennomfører medarbeiderkartlegging annen hvert år.

Hensikten med medarbeiderkartleggingen er å få informasjon om hvordan medarbeidere i dag oppfatter egen arbeidsplass. Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og enda bedre kvalitet på tjenestene.

Kartleggingen er anonym og en del av det systematiske HMS-arbeidet. Etter gjennomført kartlegging skal ansatte medvirke i oppfølging av resultatene. 

Ved presentasjon og informasjon om årets medarbeiderkartlegging benyttes vedlagt PowerPoint Informasjon om medarbeiderkartlegging 2017 (PPTX, 5 MB)

 Klikk for stort bilde